ERP Consultancy

Na de introductie van PCs is in veel bedrijven een wildgroei ontstaan door de aanschaf van allerlei softwarepakketten. Iedere medewerker beschikt over eigen softwareprogramma's en naast bedrijfsapplicaties ontstonden allerlei privé-applicaties in Excel, Lotus, Outlook en Access. Gegevens werden op meerdere plekken vastgelegd met alle gevolgen van dien. Ondernemingen zijn daarom overgegaan op een informatiebeleid gericht op het toepassen van geïntegreerde software oplossingen.

Geïntegreerde oplossingen worden realiteit met de ontwikkeling van moderne Enterprise Resource Planning (ERP) pakketten als SAP, Marcam, BaaN, QAD, Oracle, Peoplesoft en JDEdwards. Deze pakketten garanderen een naadloze integratie van informatiestromen - financieel, logistiek, commercieel en human resources, mits goed geïmplementeerd.

De voordelen van een ERP systeem:
1. Gemeenschappelijke implementatie en gebruik;
2. Goede interfaces tussen verschillende modules van het pakket;
3. Toegang tot functies en gegevens op iedere (werk)plek en op ieder moment;
4. Eénduidig informatiemanagement en systeem-/applicatiebeheer.

Projectfasen
De projectmethodiek van ICMT is gericht op het vooraf in kaart brengen van alle activiteiten en werkzaamheden. Een gedegen plan van aanpak en heldere communicatie vormen de basis voor succes. Er wordt een projectorganisatie ingericht waarin medewerkers van uw en onze organisatie participeren. Het projectteam werkt op zeer interactieve wijze toe naar een succesvolle start. Hierbij wordt het project onderverdeeld in de volgende fasen:

1. Toepasbaarheidsonderzoek
2. Voorstudie en ontwerp
3. Softwareontwikkeling
4. Implementatie en opleiding
5. Optimalisatie en nazorg
"A ERP system isn't a software package; its a way of doing business".
ICMT ontwerpt samen met u een flexibel ERP-systeem, waarbij het ontwerp van het systeem perfect inspeelt op uw ondernemingsstrategie, organisatie of cultuur.


Meer over de projectfasen van onze ERP Consultancy >>